Apotheken zien zichzelf als het eerste aanspreekpunt voor de gezondheid

Algemeen

Inhoud

Jij kunt helpen als er een tekort aan huisartsen is, zegt Pharmasuisse. Het tekort aan geneesmiddelen blijft een punt van zorg.

Het draait allemaal om dit: De bijna 2.000 apotheken in Zwitserland willen nog actiever zijn in de gezondheidszorg dan voorheen en de lasten verlichten voor artsenpraktijken en ziekenhuisnoodgevallen als eerste aanspreekpunt voor gezondheidsvragen. Dit blijkt uit Pharmasuisse. Dit geeft echter ook uitdrukking aan grote zorgen over de steeds schaarser wordende medicijnen. “In elke apotheek heeft gemiddeld één persoon één dag per week te maken met de ontbrekende actieve ingrediënten en medicijnen”, zegt Martine Ruggli, president van Pharmasuisse.

Er worden pogingen ondernomen om bepaalde actieve ingrediënten weer in Europa te produceren – ook Zwitserland moet hiervan kunnen profiteren.

Vervangende medicijnen: Apothekers proberen in het buitenland ontbrekende medicijnen op te sporen, alternatieven te vinden voor bepaalde medicijnen of zelfs zelf actieve ingrediënten te produceren. Een nauwe samenwerking met de artsen van de patiënten is belangrijk, benadrukt Ruggli. Deze zoektocht naar alternatieven is dan ook complex. De een jaar geleden aanbevolen kortetermijnmaatregel om, indien mogelijk, geen volledige medicatiepakketten uit te delen, lijkt weinig effect te hebben. “Er is niet veel bereikt – ondanks de relatief grote inspanningen die ermee gemoeid zijn”, bevestigt Ruggli.

Geen snelle oplossing: Het tekort aan medicijnen is wereldwijd een probleem en daarom verwachten experts niet dat de beschikbaarheid van medicijnen snel zal verbeteren. Toch benadrukt de president van Pharmasuisse dat het belangrijk is om op alle niveaus maatregelen te nemen: samenwerking met andere landen, steun aan fabrikanten van actieve ingrediënten in Zwitserland en Europa, vereenvoudigde import en de mogelijkheid voor apotheken om bepaalde actieve ingrediënten zelf te kunnen produceren. “Er zijn pogingen om bepaalde actieve ingrediënten weer in Europa te produceren – ook Zwitserland moet hiervan kunnen profiteren”, eist Ruggli.

Begeleiding met medicamenteuze therapie


Open de doos
Box zuklappen

Volgens de apothekersvereniging is een pilotproject om patiënten te ondersteunen bij het correct en regelmatig innemen van medicijnen succesvol gestart. Volgens verenigingsvoorzitter Ruggli neemt tot 40 procent van de patiënten de door hun arts voorgeschreven medicijnen niet correct in. Het doel van het pilotproject is dan ook om u te ondersteunen bij het correct en effectief innemen van de medicijnen. We staan ​​nog maar aan het begin, zegt Ruggli. Tot nu toe hebben ongeveer 150 patiënten deelgenomen en de ervaringen zijn positief.

Eerste stop: Als aanspreekpunt voor eenvoudigere gezondheidsvragen willen apotheken zichzelf niet als concurrent van huisartsen zien. “Er zijn simpelweg te weinig vrouwelijke huisartsen”, benadrukt Ruggli. En zo konden de apotheken een deel van de lasten verlichten. Apothekers zouden eenvoudige behandelingen kunnen uitvoeren, vaccinaties kunnen toedienen of, als een arts geraadpleegd moet worden, de patiënt naar hem kunnen doorverwijzen. En: “De apotheek kan zelfs medicijnen op recept afleveren.” Het nadeel: In dit geval moet u de medicijnen zelf betalen, de zorgverzekeraar vergoedt de kosten niet.

Buitenlands nieuws
Add a comment