Een revolutie in maritieme duurzaamheid: de Pelican-software van Blue Wasp Marine gaat van start

Algemeen

In een tijdperk waarin de roep om ecologische duurzaamheid luider is dan ooit, is er een baanbrekende vooruitgang voortgekomen uit de diepten van het maritieme technologieonderzoek. Blue Wasp Marine, een baken van innovatie in de zoektocht naar het koolstofvrij maken van de scheepvaartsector, heeft onlangs een belangrijke mijlpaal bereikt. De baanbrekende Pelican-software van het bedrijf heeft een Approval in Principle (AiP) ontvangen van RINA, wat een historische primeur is voor de erkenning van de klasse van windaandrijvingstechnologie.

De wind onder onze zeilen

De reis van Pelican bestrijkt meer dan een decennium van nauwgezet promotieonderzoek, met als hoogtepunt een instrument dat belooft een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop we de wind op zee benutten. Deze software is geen gewone applicatie; het is ontworpen om de prestaties te simuleren van schepen die zijn uitgerust met een overvloed aan windvoortstuwingstechnologieën onder verschillende windomstandigheden en zeetoestanden. Van Flettner-rotoren tot vleugelzeilen, turbosails en kitesails, de database van Pelican is enorm en omvat meer dan 1.500 simulatieresultaten voor 60 rompvarianten. Het belang hiervan kan niet genoeg worden benadrukt; Een dergelijk alomvattend instrument maakt de weg vrij voor weloverwogen beslissingen met betrekking tot de installatie van door de wind ondersteunde voortstuwingssystemen, die van cruciaal belang zijn voor het genereren van scheepsmodellen, weerroutering en reisoptimalisatie.

Een sprong naar een koolstofarme economie

De steun van RINA is niet slechts een pluim op de hoed van Blue Wasp Marine; het is een bewijs van de betrouwbaarheid van Pelican bij het nauwkeurig voorspellen van de vermindering van het brandstofverbruik en de uitstoot van schepen. Blue Wasp Marine, opgericht in 2021, heeft altijd zijn zinnen gezet op het koolstofvrij maken van de scheepvaartsector. Deze erkenning onderstreept het potentieel van windondersteunde voortstuwing bij het aanzienlijk verminderen van de maritieme emissies, een cruciale stap in de richting van het vergroten van de maritieme duurzaamheid. De ontwikkeling van de software komt op het juiste moment en sluit aan bij de reis van de scheepvaartsector door een energietransitie die wordt gekenmerkt door een toenemende verschuiving naar duurzame en hernieuwbare energiebronnen.

Een duurzame koers uitstippelen

De maritieme industrie staat op een kruispunt, waarbij de dringende noodzaak om de uitstoot te verminderen botst met de praktische uitdagingen die dit met zich meebrengt. Door de wind ondersteunde voortstuwingssystemen, zoals blijkt uit de praktijktoepassingen op schepen als CLdN’s “MV Delphine” en Chemship’s “Chemical Challenger”, bieden een haalbare weg voorwaarts. Deze gevallen hebben aanzienlijke verminderingen van de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik aangetoond, wat de praktische voordelen van dergelijke technologie benadrukt. Met de komst van Pelican hebben belanghebbenden in de maritieme industrie nu een krachtig hulpmiddel tot hun beschikking om datagestuurde beslissingen te nemen over de adoptie van windvoortstuwingstechnologieën. Dit komt niet alleen het milieu ten goede door de uitstoot te verlagen, maar ondersteunt ook de economische duurzaamheid van de industrie door potentiële kostenbesparingen en verbeterde operationele efficiëntie.

De goedkeuring van Pelican door RINA is meer dan alleen een mijlpaal voor Blue Wasp Marine; het is een baken van hoop voor de toekomst van maritieme duurzaamheid. Terwijl we door de woelige wateren van milieu-uitdagingen navigeren, wijzen innovaties zoals Pelican de weg naar een groenere, duurzamere horizon voor de scheepvaartsector. Door de kracht van wind te benutten, stippelen we niet alleen een koers uit voor verminderde uitstoot, maar ook voor het behoud van onze planeet voor de komende generaties.

Buitenlands nieuws
Add a comment