Lawinewaarschuwing tot niveau 3: Dit lawinegevaar geldt momenteel voor Mendrisiotto en andere gebieden in Zwitserland

Algemeen

Voor verschillende regio’s in Zwitserland is onlangs een lawinewaarschuwing afgegeven. News.de informeert u precies welke gevaren op welke plaatsen dreigen en met welke lokale voorzorgsmaatregelen ter plaatse rekening moet worden gehouden.

Op 24 februari kwam 2024 uit WSL Instituut voor Sneeuw- en Lawineonderzoek SLF een boodschap voor de regio’s Luganese en Mendrisiotto. De waarschuwing geldt in eerste instantie voor de periode van 24 februari 2024 tot en met 25 februari 2024.

Lawinegevaar: Hier moet u op letten!

Wat de sneeuwcondities betreft, meldt het hoofdkantoor: “De zuidwestenwind heeft de afgelopen dagen tot verstuivingen van de nieuwe sneeuw geleid. De nieuwe sneeuw en de windvlagen van de afgelopen dagen dreigen hier en daar te worden geactiveerd. Nieuwe sneeuw en sneeuwplaten liggen over een veelal compacte oude sneeuw heen. In het algemeen zijn diepe scheuren in het sneeuwdek niet te verwachten Individuele glijdende sneeuwlawines zijn bijzonder belangrijk Nog steeds mogelijk op oost-, zuid- en westgerichte hellingen onder ca. 2600 m en zeldzamer op noordelijke hellingen onder ca. 2600 m. . 2200 meter.”

“Nieuw sneeuwprobleem en windplaten”

De huidige gevaarsituatie wordt gerechtvaardigd door de categorieën die zijn gedefinieerd als lawineproblemen “Verse sneeuwprobleem en windplaten“:

  • Als er nieuwe sneeuw op een bestaand sneeuwdek valt, kan er ook een instabiele laag ontstaan ​​waar de nieuwe sneeuw niet goed aan hecht. Deze laag kan onder bepaalde omstandigheden breken.

  • De wind transporteert sneeuw van plaatsen die naar de wind gericht zijn naar plaatsen die van de wind af gericht zijn, waardoor sneeuwbanken ontstaan. Deze herverdeling kan leiden tot zwakke lagen in het sneeuwdek, wat op zijn beurt lawines kan veroorzaken.

De gevarenwaarschuwing lijkt op het eerste gezicht misschien uniform, maar het is belangrijk op te merken dat de waarschuwingsniveaus en de aard van de sneeuw kunnen variëren, afhankelijk van de regio en het tijdstip van de dag.

Actuele lawinewaarschuwingsniveaus in Zwitserland op 24 februari 2024

Dit geldt voor alle gebieden die in de meest recente editie zijn gepubliceerd Waarschuwingsniveau 3. Het volgende wordt dienovereenkomstig beïnvloed:

De hier gerapporteerde regio’s zijn echter niet de enige waar er een potentieel risico op lawines bestaat. In plaats daarvan blijven waarschuwingen op verschillende niveaus geldig voor het hele systeem.

Wat betekent de gevarenmelding voor u?

Het is moeilijk te zeggen hoe de situatie zich in de nabije toekomst zal ontwikkelen en het meldpunt heeft er nog geen commentaar op gegeven. Als u op vakantie bent in de getroffen gebieden en gaat skiën of skiën, kunt u beter informatie inwinnen bij de plaatselijke toeristencentra. Er moet onder alle omstandigheden op worden gelet dat u de gemarkeerde paden en hellingen niet verlaat. Afhankelijk van de gevarenniveaus moet u bepaalde regels volgen om te voorkomen dat u in gevaar komt.
Bij stap 1 is het gevaar van lawines geringe hoeveelheid. Deze kunnen slechts af en toe worden geactiveerd op zeer steile hellingen.

  • Voor mensen die zich op onbeveiligd terrein bevinden, is het raadzaam om extreem steile hellingen individueel te overwinnen en altijd op het valrisico te letten.

Bij Level 2 er wordt rekening gehouden met de gevaarlijke situatie gematigd beoordeeld. Op bijzonder steile hellingen bestaat de kans dat er lawines ontstaan. Het is echter onwaarschijnlijk dat grotere spontane lawines zullen voorkomen.

  • Bijzondere voorzichtigheid is geboden als er sprake is van problematische sneeuwbedekking (oude sneeuwprobleem).

Bij niveau 3 is het gevaar van lawines aanzienlijk. Tekenen van dit gevaar zijn het verschijnen van specifieke geluiden en scheuren. Lawines kunnen gemakkelijk ontstaan, vooral op steile hellingen op bepaalde hoogtes.

  • In deze situatie is uiterste voorzichtigheid geboden, vooral voor wintersporters. Het wordt sterk aangeraden om preventieve maatregelen te nemen en zeer steile hellingen te vermijden.

  • Onervaren wintersporters moeten op open pistes en routes blijven.

Daarnaast is het raadzaam om aandacht te besteden aan de specifieke lawineproblemen:

  • Bij droge plaatlawines moet men wachten tot de verse sneeuw zich heeft gestabiliseerd. Bij droge losse sneeuwlawines moet er bijzondere aandacht worden besteed aan het risico om weggevaagd te worden en te vallen in extreem steil terrein.

  • Vermijd windplaten, vooral bij overgangen van weinig naar veel en van zachte naar harde sneeuw.

Lees hoe gevaarlijk lawines kunnen zijn, vooral voor wandelaars en skiërs, en hoe wintersporters zich moeten gedragen in geval van nood.

Volg jij , , en al? Hier vindt u actueel nieuws, actuele video’s en een directe lijn naar de redactie.

+++ Noot voor de redactie: Deze tekst is gegenereerd op basis van actuele gegevens. Gegevensupdates vinden dagelijks plaats (laatste op 25 februari 2024 om 07.33 uur). Houd er rekening mee dat tijdens de…

Buitenlands nieuws
Add a comment