Nu is het aan de bemiddelingscommissie

Algemeen

De bemiddelingscommissie tussen de Bondsdag en de Bundesrat is bedoeld om de weg vrij te maken voor de Groeikansenwet. De wet voorziet in belastingvermindering.
21.02.2024 | 2:53 min


De Bondsdag en de deelstaten worstelen met het vinden van een compromis voor een miljardengroeipakket voor bedrijven. Voor de bemiddelingscommissie van de Bundesrat eisen de Duitse steden vanavond aanzienlijke verbeteringen van de wet.

“Na pijnlijke bezuinigingen op de begroting voor 2024 kunnen de gemeenten niet omgaan met nog eens miljarden aan belastingverliezen als gevolg van de Groeimogelijkhedenwet”, zegt Helmut Dedy, algemeen directeur van de Duitse Vereniging van Steden.

Werkgevers eisen betrouwbare randvoorwaarden

Met het oog op de trage economie hadden bedrijven, economische experts en verenigingen opgeroepen tot beslissende maatregelen van de federale overheid. Ze wilden onder meer reageren met de zogenaamde Growth Opportunities Act: het plan van minister van Financiën Christian Lindner (FDP) was bedoeld om de economie te versterken en de lasten voor bedrijven te verlichten.

Het hoofd van de Duitse werkgeversorganisaties, Steffen Kampeter, beschouwt de Groeikansenwet als slechts “een van de vele bouwterreinen”, die onder meer “een toename van het werkvolume” vereist.21.02.2024 | 5:21 min


De algemeen directeur van de werkgeversorganisaties, Steffen Kampeter, zelf lid van de CDU, riep in het ochtendblad ZDF op tot een betrouwbaar belastingkader voor de economie. Iedereen moet nu in beweging komen: de regering is er om te regeren en niet alleen om te discussiëren, maar de oppositie heeft ook een verantwoordelijkheid. Hij eiste:

In wezen hebben we voor deze vele bouwlocaties gecoördineerde actie nodig tussen de federale en deelstaatregeringen en dus ook tussen de regering en de oppositie.

Steffen Kampeter, algemeen directeur van de BDA

Landen hebben de wet stopgezet

Het wetsontwerp werd in augustus door het kabinet en in november door de Bondsdag aangenomen, maar werd vervolgens in de Bundesrat tegengehouden.

De bemiddelingscommissie is een Comité van de Bondsdag en de Bundesratdat bedoeld is om consensus te bereiken als wetten die door de Bondsdag zijn aangenomen geen meerderheid in de staatskamer vinden.


De commissie heeft een flink afgeslankte versie: in plaats van een krappe zeven miljard euro zoals oorspronkelijk gepland, voorziet de wet volgens coalitiekringen slechts in een voorziening van zo’n drie miljard euro. Dit komt tegemoet aan de zorgen van de staten: zij hadden geklaagd dat de wet te grote gaten achterliet in hun begrotingen en die van de gemeenten.

Maar nu is ook de investeringsbonus – de kern van de oorspronkelijke wet – geschrapt. Deze bonus moet bedrijven ondersteunen bij de overstap naar klimaatvriendelijk ondernemen.

De blokkade van de Growth Opportunities Act door de Unie is een “volkomen irrelevante combinatie van verschillende maatregelen”, zegt Christoph Ahlhaus (CDU), bestuurslid van de Federal Association of Medium-Sized Businesses.09.02.2024 | 5:02 min


Ook inbegrepen zijn de introductie van degressieve afschrijvingen op roerende zaken en een verruimde onderzoeksaftrek. Deze laatste biedt fiscale steun voor onderzoek en ontwikkeling van bedrijven.

Bezuinigingen voor bouwbedrijven

Ook het verlagen van de afschrijvingen op woongebouwen is nog steeds onderdeel van de wet. Dit zou nu echter lager moeten zijn: in plaats van zes procent zoals oorspronkelijk gepland, zouden bouwbedrijven nog maar vijf procent van hun aanschaf- en productiekosten fiscaal mogen afschrijven.
Als maatregel om de liquiditeit van middelgrote bedrijven te versterken, zou ook de fiscale aftrek van verliezen moeten worden verbeterd. Maar dit zou “de gemeenten hard hebben getroffen”, zegt financieel politicus Michael Schrodi (SPD). In het bereikte compromis werd dit punt dan ook opnieuw ernstig ingeperkt.

Economisch adviseur Rasenberger ziet weinig succes in het groeipakket. Het stoplicht moet aanzienlijk meer doen om bedrijven bereid te houden zich in het land te vestigen.30.08.2023 | 12:57 min


Volgens Schrodi is een deel van de overeenkomst ook een regeling “voor meer fiscale eerlijkheid”. Het gaat hierbij om grensoverschrijdende leningen binnen multinationale ondernemingen. Het is bedoeld om de praktijk te beteugelen waarbij bedrijven winsten verschuiven naar landen met lage belastingen en eerlijke belastingheffing in Duitsland vermijden.

Blijft de Unie de wet blokkeren?

Het compromisontwerp loopt nog steeds het risico door de Unie te worden geblokkeerd. Na weken van boerenprotesten tegen de afschaffing van de subsidies kondigden de door de Unie bestuurde deelstaten aan dat hun goedkeuring van de wet afhankelijk zou zijn van het ongedaan maken van de bezuinigingen. Concreet gaat het hier om subsidies voor landbouwdiesel. Vertegenwoordigers van de stoplichtcoalitie, maar ook ondernemersverenigingen, hebben scherpe kritiek op de blokkade.

Die: AFP, dpa

Buitenlands nieuws
Add a comment