Supermarkten hekelen de administratieve lasten in de handel: drie wetswijzigingen per dag in 2023

Algemeen

Hij kreeg in 2023 te maken met drie wetswijzigingen per dag, zo blijkt uit een telling van Asedas, de belangrijkste werkgeversvereniging in de supermarktsector, waaronder bedrijven als Mercadona, Dia of Lidl vallen. In totaal zijn er vorig jaar 1.140 verordeningen goedgekeurd of gewijzigd op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau, wat neerkomt op een gemiddelde van 3,1 wetgevingsontwikkelingen per dag, 15% meer dan het jaar daarvoor. “Rekening houdend met de gegevens van de afgelopen vijf jaar stopt de escalatie van de regelgeving niet op het niveau van vóór de pandemie, toen er in 2019 476 (1,3 dagelijkse normen) werden geregistreerd”, benadrukt de vereniging van distributiebedrijven in een verklaring.

“Deze situatie valt samen met de bestuurlijke situatie die zij ondersteunt, en die strekt zich uit tot alle schakels in de waardeketen”, zegt Asedas. De protesten van boeren en ranchers benadrukken tegenwoordig de grote bureaucratische last die producenten dragen, vooral vanuit Brussel. Bij de distributie is de situatie volgens Asedas vergelijkbaar. Op het gebied van de handel, zegt de werkgeversorganisatie, “overtreft de Europese Unie de Spaanse staat op het gebied van regelgeving, met een grote impact op verschillende activiteitengebieden.”

Per categorie neemt wetgeving met betrekking tot het milieu bijna de helft van de regeldruk voor zijn rekening, met 486 wetteksten die van invloed zijn op de handel, gevolgd door voedselveiligheid (254) en administratieve kwesties die verband houden met het bedrijf (stedenbouwkundige planning, vergunningen…), die totaal 221 normen. “Dit feit heeft directe gevolgen voor de concurrentiekracht van Europese bedrijven”, waarschuwt de werkgeversorganisatie.

“De handel, en in het bijzonder de voedseldistributie, zet zich in voor de processen van de circulaire economie, het koolstofvrij maken en het rapporteren van informatie om de keten efficiënter te maken”, zegt María Martínez-Herrera, directeur Duurzaamheid bij Asedas, in een verklaring. Maar hij wijst erop: “De wetgeving die vanuit alle regeringen tot ons komt, brengt enorme operationele, economische kosten en efficiëntieverlies met zich mee, die in sommige gevallen het bedrijfsmodel in gevaar brengen.” Martínez-Herrera geeft als voorbeeld de regelgeving voor de controle op biologische producten die ‘verschillende criteria’ in de gemeenschappen hanteren, wat ‘belemmeringen voor de commercialisering ervan’ opwerpt.

Een ander voorbeeld dat Asedas aanhaalt is. Volgens de werkgeversorganisatie zal het een impact hebben van ongeveer 150.000 euro per winkel, “enkel voor de installatie van apparatuur voor het inzamelen en hergebruiken van verpakkingen, zonder personeels- en logistieke kosten mee te rekenen.”

In 2023 stonden de autonome gemeenschappen op de eerste plaats wat betreft regelgevingsactiviteiten, met 485 normen, gevolgd door de EU (344) en de staat (284 normen). “Op lokaal niveau stijgt dit cijfer als we rekening houden met zaken als openingen op feestdagen, verkeersbeperkingen, werkzaamheden, enz.”, besluit hij.

Volg alle informatie Economie j Bedrijf in en, of in onze

De belangrijkste economische citaten van de dag, met de sleutels en context om hun reikwijdte te begrijpen.

ONTVANG HET IN UW POST

Buitenlands nieuws
Add a comment