Verkeerslicht gaat in op de afschaffing van belastingklassen III en V

Algemeen

Lindner werkt aan een hervormingspakket
Verkeerslicht gaat in op de afschaffing van belastingklassen III en V

Als het om belastingen gaat, worden veel echtparen geconfronteerd met veranderingen: de stoplichtcoalitie wil de belastingklassen III en V afschaffen, die momenteel partners selecteren met zeer ongelijke inkomens. De FDP belooft echter: het komt erop neer dat getrouwde stellen hetzelfde bedrag moeten krijgen.

De verkeerslichtcoalitie plant ingrijpende wijzigingen in de belastingwetgeving. Zoals de krant “Bild” meldt, wil de federale minister van Financiën Christian Lindner de belastingklassen III en V voor getrouwde stellen afschaffen en overbrengen naar belastingklasse IV. Lindner zal binnenkort “een uitgebreid wetgevingspakket” presenteren, zo werd gezegd.

De krant ‘Bild’ vertrouwt op mensen die bekend zijn met de gebeurtenissen. Daarom zijn momenteel de laatste besprekingen aan de gang. De SPD, FDP en Groenen hebben in hun regeerakkoord in 2021 overeenstemming bereikt over de belastinghervorming. De belastingklassehervorming is bedoeld om echtgenoten met lagere inkomens in hun partnerschap te helpen een grotere belastingrechtvaardigheid en hogere nettolonen te bereiken.

Momenteel kiezen echtparen voor belastingklasse III voor hun partner met een aanzienlijk hoger inkomen, waardoor er minder aftrekposten zijn. De partner met een lager inkomen moet daarentegen verhoudingsgewijs aanzienlijk hogere belastingen aanvaarden met belastingklasse V. Alles bij elkaar hoeft een echtpaar minder inkomstenbelasting te betalen. Critici klagen dat de huidige regeling vrouwen, die vaak minder verdienen dan mannen, in een belastingnadeel plaatst en hen aanmoedigt om in deeltijd te werken.

Het FDP-lid van de Bondsdag en financieel politicus Max Mordhorst vertelde de krant ‘Bild’ dat hij de hervormingsplannen verwelkomde. Er moet echter voor worden gezorgd dat er geen extra lasten ontstaan. “De hoogste prioriteit is dat het erop aankomt dat de verandering niet leidt tot extra lasten voor getrouwde stellen”, aldus Mordhorst.

Volgens de krant ‘Bild’ is het onduidelijk wanneer de nieuwe regeling in werking zal treden. Daarvoor is een herziening van de IT van de Belastingdienst noodzakelijk.

Buitenlands nieuws
Add a comment