“We kunnen niet ontsnappen aan de aantrekkingskracht van het EU-recht”

Algemeen

Wat is de prijs voor deelname aan de Europese interne markt? Dit is de fundamentele vraag die aan de orde komt in het nieuwe onderhandelingsmandaat van de Federale Raad voor gesprekken met de EU. De Europese advocaat Matthias Oesch classificeert wat er feitelijk zou veranderen met de gepresenteerde onderhandelingsprincipes.

Matthias Oesch


Open het personenvak
Sluit het personenvak

Matthias Oesch is advocaat en hoogleraar publiekrecht, Europees recht en internationaal recht aan de Universiteit van Zürich. Een van zijn onderzoeksfocussen betreft de bilaterale relatie tussen Zwitserland en de EU. Voorheen was hij juridisch adviseur bij het Staatssecretariaat van Economische Zaken.

Hoe sterk wordt Zwitserland al beïnvloed door het Europese recht?

Naar mijn mening zeker meer dan we ons realiseren. Of het nu via het EU-recht in het algemeen is, of via uitspraken van het Europese Hof van Justitie (HvJ) in het bijzonder.

Er zijn rechtsgebieden waarop Zwitserland vrijwillig het Europese recht overneemt. Waarom doen we dit?

Hoewel Zwitserland geen lid is van de EU, kunnen we niet volledig ontsnappen aan de aantrekkingskracht van het EU-recht. Met deze autonome tracking probeert Zwitserland de nadelen van het lidmaatschap van een niet-EU-lidstaat op de interne markt te minimaliseren.

Voor het Federaal Paleis wappert een EU-vlag

Legende:

De Europese advocaat is ervan overtuigd dat Zwitserland niet volledig aan het EU-recht kan ontsnappen.

Keystone/ANTHONY BIJLAGE

Hoe zou de rol van het HvJ veranderen als het huidige onderhandelingsmandaat tussen Zwitserland en de EU zou worden aangenomen zoals gepresenteerd?

Als Zwitserland en de EU het niet eens worden over de interpretatie van een bilateraal akkoord, zullen er politieke pogingen ondernomen worden om tot een minnelijke oplossing te komen. Momenteel is er geen mogelijkheid om naar de rechter te stappen.

Het Hof van Justitie zal dus belangrijk zijn als Zwitserland en de EU in de toekomst geen overeenstemming kunnen bereiken?

Precies. Indien een geschil niet langs politieke weg kan worden opgelost, hebben beide partijen de mogelijkheid om de benoeming van een scheidsgerecht te verzoeken. Deze bestaat uit onafhankelijke mensen uit Zwitserland en de EU. Een scheidsgerecht is niets nieuws; wat wel nieuw zou zijn, is dat het HvJ een rol zou gaan spelen bij de interpretatie van het EU-recht. Omdat sommige bilaterale contracten gebaseerd zijn op het EU-recht. De interpretatie van het EU-recht door het HvJ is dan bepalend voor de beslissing van het scheidsgerecht.

Kritische stemmen menen dat het geen zin heeft om bij een geschil de tegenpartij de rechter te laten kiezen.

Dit is feitelijk het voornaamste bezwaar. Dit ondersteunt het verhaal van de buitenlandse rechters. Mijns inziens is dit bezwaar zinloos. Natuurlijk is het Hof van Justitie institutioneel gezien de rechtbank van de tegenpartij. Maar in deze specifieke situatie is het Hof van Justitie de rechtbank van de interne markt, waaraan Zwitserland sectoraal en uit eigen vrije wil deelneemt.

Een ander controversieel punt in het huidige onderhandelingsmandaat is de dynamische wettelijke adoptie. Wat betekent dit specifiek voor Zwitserland?

Zwitserland is al bekend met het systeem van dynamische juridische overdracht uit de Schengen/Dublin-overeenkomsten. Sinds 2004 zijn op deze manier 380 rechtshandelingen aangenomen; drie van hen kwamen voor het Zwitserse electoraat. Naar mijn mening is dynamische juridische adoptie de echte kern van de geplande institutionele reorganisatie. Zwitserland zet daarmee een kwalitatief belangrijke stap in de richting van integratie in het EU-recht, aangezien Zwitserland bijna als een lidstaat in de interne markt van de EU zal worden geïntegreerd. Dynamische juridische adoptie is de prijs die Zwitserland moet betalen voor sectorale deelname aan de interne markt zonder volwaardig lid van de EU te worden.

Het interview werd afgenomen door Simone Hulliger en bijgestaan ​​door Géraldine Jäggi.

Buitenlands nieuws
Add a comment