Maatschappelijke organisaties eisen onderzoek naar Nigeria’s 3,4 miljard dollar aan IMF-leningen

Economie

In een gedurfde stap die de groeiende bezorgdheid over het financiële beheer van Nigeria onderstreept, heeft een coalitie van maatschappelijke organisaties (CSO’s) de Nationale Vergadering opgeroepen een onderzoek te starten naar het gebruik door de federale regering van een aanzienlijke lening van 3,4 miljard dollar verkregen van het Internationaal Monetair Fonds. (IMF) in april 2020.

Het collectief, geleid door de opmerkelijke Auwal Musa Rafsanjani van het Civil Society Legislative Advocacy Center (CISLAC), uit een unanieme kritiek op de ondoorzichtige leenwoede van de regering en de schijnbaar ongecontroleerde goedkeuring door de Nationale Vergadering van deze financiële toezeggingen. Te midden van de economische turbulentie wordt de aandacht ook gevestigd op de onverklaarde besparingen na de controversiële afschaffing van de brandstofsubsidies, een stap die een extra financiële last op de Nigeriaanse bevolking heeft gelegd.

Onthulling van het financiële raadsel

De Maatschappelijke organisaties luiden niet alleen de noodklok over de IMF-lening, maar zijn ook ernstig bezorgd over het stijgende schuldenprofiel van Nigeria, dat is opgelopen tot een verbazingwekkende N87,9 biljoen ($114,3 miljard). Er wordt gevreesd dat dit spiraalvormige schuldentraject nog eens 23 miljoen Nigerianen in de afgrond van de armoede zal duwen, waarbij de werkloosheidscijfers voor burgers in de werkende leeftijd naar verwachting in 2030 de grens van 80 miljoen zullen bereiken.

De vragen van de maatschappelijke organisaties zijn niet louter retorisch; het is een luide roep om transparantie, verantwoordingsplicht en een herevaluatie van de begrotingsstrategieën van de regering. De schaduw van twijfel die over het gebruik van de IMF-lening wordt geworpen, in combinatie met het verdwijnen van de besparingen door de afschaffing van de brandstofsubsidies, schetst een somber beeld van budgettaire onverantwoordelijkheid, dat verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben voor de economische stabiliteit van het land.

Buitenlands nieuws
Add a comment