Wat faillissementen betekenen voor consumenten

Economie
Typisch: faillissement

Als winkeliers failliet gaan, kunnen klanten claims indienen.

Deze: Imago


Een scheur in de broek of ontbrekende schroeven in de lampenverpakking? Wie wil klagen over goederen waarvan de verkoper inmiddels failliet is gegaan, kan in de problemen komen. Dit soort problemen zullen zich dit jaar waarschijnlijk vaker voordoen, omdat volgens een onderzoek het aantal faillissementen van bedrijven naar verwachting zal stijgen.

Meer faillissementen van bedrijven in 2024

De aanhoudend zwakke economie van Duitsland, structurele problemen en hoge rentetarieven, die investeringen duurder maken, zorgden in de tweede helft van 2023 al voor problemen voor veel bedrijven. Met name in de horeca-, retail- en bouwsector waren er veel faillissementen, vertelt Milo Bogaerts, Duitslands baas van kredietverzekeraar Allianz Trade.

In 2024 zullen waarschijnlijk nog meer Duitse bedrijven in financiële problemen komen.

Verwacht wordt dat het aantal faillissementen van bedrijven in de Bondsrepubliek in 2024 met 13 procent zal toenemen vergeleken met het voorgaande jaar.

Milo Bogaerts, Allianz Handel

Analisten verwachten dat dit jaar bijna 20.300 bedrijven in dit land faillissement zullen moeten aanvragen. Dat is meer dan in 2019, vóór het begin van de coronapandemie.

Oorlogen, Corona en inflatie, veel bedrijven lijden onder de gevolgen van deze crises en moeten failliet gaan. Economisch onderzoek van Creditreform volgt sinds 2022 insolventiegebeurtenissen.04.12.2023 | 2:06 min


Inhaaleffect door Corona-hulp

Inmiddels hebben minder bedrijven het faillissement aangevraagd omdat zij vanaf 2020 noodsteun konden aanvragen bij de staat. Bedrijven waarvan de activiteiten vaak al in een crisis verkeerden, moeten deze steun nu terugbetalen in een aanhoudend moeilijke omgeving, legt Steffen Müller, insolventie-expert bij het Leibniz Instituut voor Economisch Onderzoek Halle (IWH) uit.

Het hoge aantal faillissementen vandaag de dag is deels een inhaaleffect van de staatssteun tijdens de coronapandemie.

Steffen Müller, IWH

Volgens de aannames van Allianz Trade zullen de faillissementen van bedrijven tot 2025 niet op een wat stabieler niveau van net onder de 20.000 aflopen als gevolg van het verwachte herstel van de Duitse economie.

Galeria Karstadt Kaufhof heeft voor de derde keer het faillissement uitgesproken en is nu op zoek naar nieuwe investeerders. De achtergrond zijn de financiële problemen van moederbedrijf Signa. 09.01.2024 | 1:42 min


Nadelen voor consumenten in het dagelijks leven

De bodem hebben we echter nog niet bereikt en de vele faillissementen hebben gevolgen. Als een bedrijf sluit, gaan er ook banen verloren. En ook consumenten voelen de gevolgen van de golf van faillissementen.

Minder aanbieders betekent meestal ook minder productaanbod en geen dienstverlening. Als er geen concurrenten zijn, kunnen aanbieders vaak hogere prijzen opleggen.

Ook klanten van bedrijven die failliet gaan kunnen problemen ondervinden met garanties en rendementen. Het Consumentenadviespunt heeft tips voor zo’n geval.

De golf van faillissementen in de bouwsector treft vooral de grote Duitse steden. Veel projectontwikkelaars moeten daar faillissement aanvragen vanwege stijgende bouwkosten en rentetarieven.20.09.2023 | 4:28 min


Afstemming met curator

Als een dealer failliet gaat, moeten eventuele claims voor reparatie of vervanging worden ingediend bij de curator. In plaats van een specifieke dienst kan dan een geldelijke vervanging worden geëist.

Indien het betreffende product nog niet of niet volledig is betaald, kan de getroffen klant na overleg de openstaande factuur verrekenen met de reparatiekosten en indien nodig een schadevergoeding eisen. Dergelijke vorderingen worden geregistreerd bij de curator en moeten binnen een termijn van twee weken tot drie maanden zijn ontvangen.

Buitenlands nieuws
Add a comment